Idræt – i indskolingen

Et nyt materiale til idrætsundervisningen i skolens yngste klasser

Bogen henvender sig primært til lærere og pædagoger i 0. -3. klasse.

Studerende og skolens vikarkorps vil ligeledes kunne få glæde af bogen.

Ideen med bogen er at give et direkte anvendeligt redskab til brug i undervisningen, et materiale der kan tages med ud i idrætstimerne.

Bogen indeholder en færdig årsplan til indskolingen.

40 uger med 120 aktiviteter, nok til flere års idrætsundervisning.

Foruden de grundigt beskrevne aktiviteter, indledes bogen med nogle af de didaktiske overvejelser, man bør gøre sig når man underviser i idræt.

Begreber som alsidighed, tryghed, organisering, gruppedannelse beskrives, ligesom konkurrencebegrebet og legen diskuteres.

Bogen er skrevet med baggrund i mange års erfaring fra praksis, undervisning i idræt i 25 år – mere end 30 års erfaring som idrætsleder.